dodatkowa lokalizacja w PATH Centos

Aby trwale dodać kolejny katalog do PATH wystarczy wyedytować plik /etc/profile.

W pliku edytujemy fragment :

# Path manipulation
if [ "$EUID" = "0" ]; then
  pathmunge /sbin
  pathmunge /usr/sbin
  pathmunge /usr/local/sbin
  pathmunge /usr/local/bin
else
  pathmunge /usr/local/sbin after
  pathmunge /usr/local/bin after
  pathmunge /usr/sbin after
  pathmunge /sbin after
fi

 

Dodając potrzebne wpisy.

Pierwsza sekcja dotyczy root, druga reszty użytkowników